Stedlig kurs

IT-sikkerhet og GDPR i regnskapsbransjen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
23.10.2020
09.00-16.00
Scandic Park Sandefjord
Strandpromenaden 9, 3201 SANDEFJORD
www.scandichotels.no/hotell/norge/sandefjord
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Scandic Park Sandefjord
Strandpromenaden 9, 3201 SANDEFJORD
www.scandichotels.no/hotell/norge/sandefjord

Om kurset

I 2018 fikk vi et nytt lovverk for å sikre personvernet (GDPR) som alle virksomheter må forholde seg til. En viktig forutsetning for å følge lovverket er å ha god informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerheten i norske virksomheter er erfaringsvis svært varierende. Kompetanse på dette området er viktig for å kunne holde seg til krav i lovverket, men også for at virksomheten skal kunne drive på en sikker måte.
Del:

Kurset gir deltageren en overordnet innføring i personopplysningsloven, og en innsikt i hvordan regnskapsførere og rådgivere kan jobbe med informasjonssikkerhet. Deltagerne vil få en oversikt over dagens trusselbilde på internett, samt hvilke trender vi må forholde oss til i fremtiden. På denne måten vil virksomheten være rustet til å møte morgendagens utfordringer. Regnskapsførere, med sin kjennskap til sine kunders forretningsprosesser, vil kunne være gode rådgivere innen personvern og informasjonssikkerhet. Kursets tilnærming vil derfor også ha dette perspektivet. 

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot regnskapsførere og rådgivere som skal jobbe praktisk med informasjonssikkerhet og personopplysningsloven. Kurset vil også være høyst aktuelt for økonomi- og personvernansvarlige i mindre virksomheter, og som ønsker innsikt i personopplysningsloven, og hvordan virksomheten må jobbe med informasjonssikkerhet. 

Kursinnhold

 • Trusselbildet og trender virksomheten må forholde seg til
 • Innføring i prinsippene i personopplysningsloven
 • Gjennomgang av hovedtrekkene i dokumentet «Veiledning for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen»
 • Praktisk tilnærming til personvern
 • Generell innføring i IT-sikkerhet
 • Metodikk for risikostyring og for utvikling av beredskapsplaner etter GRFS  

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesning

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Hans Marius Tessem
  Seniorrådgiver