Stedlig kurs

SAF-T

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3,5
  Klokke Created with Sketch.
23.11.2020
09.00-12.00
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom

Om kurset

SAF-T kommer for fullt selv om det har blitt utsatt grunnet koronakrisen. . Det er systemleverandørene som har ansvaret for å tilrettelegge for SAF-T eksport men det er høyst sannsynlig at regnskapsfører/økonomiansvarlig som vil få ansvaret fra oppdragsgiver for innsendingen og kontrollen av filen. Hva er SAF-t og hva inneholder denne mystiske filen som vi alle har hørt så mye om?
Del:

 Når en bokføringspliktig får kontroll fra Skatteetaten skal det sendes inn en fil i standardisert format via Altinn. Vi ser på bakgrunnen og utviklingshistorien bak SAF-t og ikke minst hvilken motivasjon som ligger bak innførselen av regelverket. Vi gjennomgår reglene for hva filen skal inneholde, hvordan den er bygd opp og hvordan den skal sendes inn. Vi ser på et verktøy som konverter SAF-T filen til et regneark som gjør at vi enklere kan se innholdet av det som sendes inn til Skatteetaten. Vi gjennomgår konsekvensene ved manglende etterlevelse av SAF-T.

Vi avmystifiserer SAF-T og viser de positive sidene ved innførsel av standarden og ser på hvilke forretningsmuligheter som SAF-T bringer med seg.

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med økonomi, enten om du er leder med rapporteringsansvar eller du jobber i regnskapsbyrå og bistår oppdragsgivere med rapportering til det offentlige og andre.

Kursinnhold

 • Bakgrunn og historie
 • Kilder for informasjon
 • Mapping 
 • Kontoplan 
 • Mva koder
 • Kunder og Leverandører
 • Dimensjoner
 • Mva koder
 • Eiere
 • Transaksjoner 

Undervisningsform

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder