Stedlig kurs

Økonomistyring i oppstartsbedrifter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
23.11.2020
13.00-16.00
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom

Om kurset

Utfordringene som møter den nybakte gründer står i kø og kan være overveldende dersom man ikke har en kompetent rådgiver å lene seg på. Skal vi kunne bistå gründeren så trenger vi grunnleggende kompetanse innenfor noen grunnleggende økonomiske områder. Disse kritiske områdene gjennomgås i kurset.
Del:

Vi gjennomgår det første året i oppstartsbedriften fra planleggingsfasen der vi legger opp et budsjett som senere blir «oversatt» til en likviditetsprognose. Vi regner kapitalbehovet til selskapet og ser på faktorer som påvirker dette. Vi ser på finansieringen av virksomheten og blandingen av egen- og fremmedkapital. Vi legger opp til en fornuftig struktur i regnskapet hva angår konti og dimensjoner (avdeling/prosjekt) og definerer en rapporteringsformat som passer for virksomheten. Vi analyserer regnskapene opp mot budsjett, identifiserer avvik og kommuniserer disse videre til ledelsen. Ved vesentlige avvik fra budsjett så ser vi på teknikker for å lage prognoser. Kort fortalt så forsøker vi å geleide gründeren trygt gjennom det første året.

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med rådgivning mot oppstartsbedrifter, eller med budsjettering og likviditetsstyring. 

Kursinnhold

 • Budsjett/»rullebane»
 • Likviditetsprognose
 • Analyser
 • Nøkkeltall/måltall
 • Rapporteringsformat
 • Prognoser

Undervisningsform

Teorien som gjennomgås belyses gjennom oppgaver og caser som vi jobber oss gjennom. Ta derfor med pc/mac slik at du lettere kan se og forstå hvordan modellene og funksjonene som vi bruker i MS-Excel fungerer.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder