Stedlig kurs

Bruk av MS-Excel i økonomisk analyse

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
26.11.2020
09.00-12.00
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom

Om kurset

Ta et par timer på å bli komfortabel med noen nye modeller, teknikker og funksjoner i Excel slik at hverdagen blir litt mer effektiv når du kommer tilbake på kontoret. Noen enkle grep lar deg identifisere avvik eller rariteter når du analyserer informasjon fra finans- eller driftsregnskapet.
Del:

Vi ser på strukturering av regneark for mest effektivt å kunne kopiere formler og funksjoner. Vi undersøker relative celle definisjoner som sparer oss fra å måte skrive inn formler hver gang. Vi gjennomgår horisontale og vertikale analyser som er to teknikker for raskt og effektivt kunne analysere et regnskap over flere perioder. Vi ser på de grunnleggende formlene i finansiell matematikk, og hvordan Excel kan hjelpe oss med å lage prognose ved enkel bruk av formler og grafikk.   

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med avstemminger, analyser og kvalitetssikring av tallmaterialet før det sendes videre til de som skal bruke informasjonen. Kurset er relevant for alle som er nysgjerrige på nye Excel-teknikker som kan spare tid og gi bedre innsikt.  

Kursinnhold

 • Rask formel bygging
 • Dynamisk spørring
 • Bruk av tabeller 
 • Funksjoner for nåverdi og internrenteberegning
 • Introduksjon til Pivot
 • Prognosemodeller
 • Andre nyttige Excel funksjoner i analyse

Undervisningsform

Teorien som gjennomgås belyses gjennom oppgaver og caser som vi jobber oss gjennom. Ta derfor med pc/mac slik at du lettere kan se og forstå hvordan modellene og funksjonene som vi bruker i MS-Excel fungerer.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder