Stedlig kurs

Økonomiske beslutninger

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
26.11.2020
13.00-16.00
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Streaming - Zoom
, Streaming - Zoom

Om kurset

Regnskapsførere er omringet av store datamengder. Ved å analysere relevant informasjon kan du bidra til bedre beslutninger. Lær hvordan du kan øke kvaliteten på et beslutningsgrunnlag ved å ta i bruk enkle verktøy og teknikker.
Del:

Økonomiske beslutninger fordeler seg på 4 områder; operasjonelle vurderinger, investeringer, finansiering og dividende. Vi analyserer hver av områdene for å kunne forstå og presentere fakta til de som skal foreta beslutningene. Dersom vi ligger bak budsjett, hva er årsaken til dette? Kan vi identifisere hvilket tannhjul er ødelagt, eller sagt med andre ord, kan vi identifisere der vi tjener og taper penger? Dersom vi har valget mellom 2 produksjonsmaskiner - hvilken skal vi anbefale? En enkel modell vil gi oss svaret. 

Målgruppe

Kurset passer for de som rapporterer til ledelsen og som er nysgjerrig på hvordan de kan tilrettelegge for bedre beslutningstaking i virksomheten.

Kursinnhold

 • Informasjonssystemer
 • Driftsregnskap vs. Finansregnskapet
 • Nøkkeltall
 • Analysemodeller
 • Budsjettering
 • Nåverdianalyse
 • Arbeidskapital
 • Finansiering
 • Prognoser

Undervisningsform

Teorien som gjennomgås belyses gjennom oppgaver og caser som vi jobber oss gjennom. Ta derfor med pc/mac slik at du lettere kan se og forstå hvordan modellene og funksjonene som vi bruker i MS-Excel fungerer.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder