Stedlig kurs

Statistikk som støtte i regnskapsrapportering

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2,5
  Klokke Created with Sketch.
23.11.2020
13.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Hvordan kan du vite sikkert at noe eller noen faktisk presterer bedre enn andre, og at resultatet ikke skyldes tilfeldigheter eller flaks? Svaret er ved å ta i bruk enkel statistikk.
Del:

I dette kurset retter vi fokus mot hvordan du kan bruke statistikk til å fastslå hvor spesielt, sjeldent og forskjellig et resultat egentlig er. Vi vil gjennomgå de mest brukte statistiske målene, og de vil bli forklart på en grundig og enkel måte.  

Vi kommer til å jakte spesielt på gjennomsnittsforskjeller, altså om en gruppe bedrifter eller personer i snitt klarer å levere resultater som er forskjellig fra andre. For å kunne si noe sikkert om det trenger vi et datagrunnlag, vi trenger å vite antall observasjoner, hvor mye resultatene eventuelt spriker, og vi må kunne beregne feilmarginer. Sist men ikke minst ser vi nærmere på statistikkens hellige gral, nemlig p-verdien, og hvordan den gir det endelige svaret på om vi kan stole på resultatet.   

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med rådgivning, analyse eller rapportering, og som har interesse av å lære mer om hvordan du kan benyttes statistiske metoder til å vurdere økonomiske resultater og prestasjoner.  

Kursinnhold

 • Valg av statistisk mål 
 • Gjennomsnitt
 • Varians
 • Standardavvik
 • Konfidensintervaller
 • P-verdi
 • T-tester

Undervisningsform

Ordinær klasseromundervisning med utstrakt bruk av eksempler. Alle kalkulasjoner vil imidlertid bli vist ved bruk av Excel, og vi legger opp til diskusjon og gruppeoppgaver. Vi anbefaler derfor at du tar med egen laptop, nettbrett eller Mac som har installert Excel.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Svein Austheim
  Fagansvarlig Analyse