Stedlig kurs

Aksjonærregisteroppgaven

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
26.11.2020
09.00-12.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Dette kurset gir en rekke nyttige tips til utfyllingen og leveringen av Aksjonærregisteroppgaven 2020. Kurset tar særlig for seg temaer hvor det erfaringsmessig ofte gjøres feil og hvor disse feilene ofte kan gi store skattemessige utslag.
Del:

Kursets hovedvekt ligger på temaene utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital og aksjonærlån/mellomregningskonto. Videre omhandles blant annet temaene kjøp og salg av aksjer, utfyllingen av selskapets formuesverdi, arve- og gaveoverføringer, og reglene og fremgangsmåten rundt føringen av investeringer i oppstartsselskaper. I tillegg gjennomgås diverse praktiske fusjons- og fisjonstilfeller og utfyllingen i Aksjonærregisteroppgaven for den enkelte av disse hendelsene.

Målgruppe

Regnskapsførere og andre som bistår med utfylling og eller levering av selskapets Aksjonærregisteroppgave.

Kursinnhold

 • Utbytte
 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Aksjonærlån / mellomregningskonto
 • Kjøp og salg av aksjer – og andre endringer på eiernivå
 • Aksjesalg med betinget vederlag
 • Selskapets formuesverdi
 • Investeringer i gründerbedrifter / start ups – Skatteinsentivordningen
 • Diverse fusjons- og fisjonstilfeller
 • Omdanning til aksjeselskap
 • Oppdeling og sammenslåing av aksjeklasser
 • Virkningstidspunkter for diverse selskapshendelser
 • Rapportering av arve- og gaveoverføringer

Undervisningsform

Forelesning med praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Jørgen Strøm-Andresen
  Fagansvarlig skatt