Stedlig kurs

Bilbeskatning og reisegodtgjørelse

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
27.11.2020
13.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Skattereglene for arbeidstakers private bruk av yrkesbil omfattes av mange bestemmelser som er vanskelig tilgjengelige og utfordrende å etterleve i praksis. I forbindelse med arbeidsgivers løpende verdsettelse og innrapportering av fordelen i a-melding må man vite når det oppstår skatteplikt ved bruk av arbeidsgivers bil, hvordan skattleggingen påvirkes av type bil, typiske problemstillinger knyttet til kjørebok og arbeidsgivers dekning av bompenger, parkering og lading av el-bil.
Del:

Reisegodtgjørelser og reiseregning oppleves også som et problemområde. En del er usikre på hva arbeidstakere kan få dekket av utgifter på reiser og hvordan det skal behandles i forhold til skattereglene. De siste årene har også både statens reiseregulativ og skattereglene på området endret seg betydelig, og det har tidvis vært utfordrende å holde seg oppdatert på hva som gjelder.

Kurset gjør deg trygg på hva reglene innebærer, hvordan de skal praktiseres, og ikke minst hvordan man unngår ubehagelige overraskelser i forbindelse med at skattemyndighetene over tid har hatt et særlig søkelys på bilbeskatning og reiseregninger i sitt kontrollarbeid. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Privat bruk av arbeidsgivers bil
 • Kjørebok – krav, fordeler og personvern
 • Dokumentasjon og behovet for rutiner
 • Innrapportering i a-ordningen
 • Diettgodtgjørelser ved reiser i Norge
 • Refusjon av kostutgifter på reiser 
 • Dekning av overnattingsutgifter
 • Småutgifter på reisen

Undervisningsform

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Thor Erik Gjefsen
  Seniorrådgiver