!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Regnskap - utvalgte dybdetemaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Oppdater deg på relevante dybdetemaer som har innvirkning på din arbeidshverdag
Del:

Regnskapsloven og regnskapsstandardene inneholder prinsippene for korrekt regnskapspresentasjon og inneholder også detaljreguleringer på flere områder. Innenfor disse rammebetingelsene må regnskapsprodusentene foreta sine vurderinger. På flere områder åpnes det for valgmuligheter og skjønn. Dette kurset fokuserer på rammebetingelsene som regnskapsprodusentene må operere innenfor. Kurset søker å berøre områder som er relativt vanlige i praksis, men hvor løsningene ikke nødvendigvis er opplagte. I tillegg gjennomgås den seneste utviklingen på regnskapsområdet.

Målgruppe

Alle som arbeider med årsregnskap for kunder eller i bedrifter

Innhold

 • Hva skjer på regnskapsområdet?
 • Hendelser etter balansedagen – med eller uten regnskapsmessig konsekvens
 • Vurdering av fortsatt drift og konsekvenser av usikkerhet
 • Betingede eiendeler og usikre forpliktelser – bruk av «beste estimat»
 • Behandling av prinsippendringer og korrigering av feil i tidligere årsregnskap 
 • Opptjeningsprinsippet for inntekter
 • Dekomponering, påkostning og vedlikehold av driftsmidler
 • Behandling av valuta i regnskapet
 • Balanseføring av utsatt skattefordel
 • Behandling av forsknings- og utviklingsutgifter

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI