!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Perioderegnskapet som styringsverktøy

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Verd. 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Optimale bedriftsøkonomiske beslutninger handler om å maksimere verdien av både selskapet og eiernes interesser over tid. For å oppnå dette er det avgjørende at regnskapsrådgiver har god forståelse for perioderegnskapets styrker og svakheter. God rådgivning forutsetter forståelse for verdiskapning, perioderegnskapet og målstyring. Kurset er publisert i 2020.
Del:

Målgruppe

Kurset er spesielt relevant for deg som ønsker å bidra med god rådgivning med tanke på å optimalisere fundamentalverdien av selskap. Dette handler om hva det periodiske regnskapet forteller og ikke forteller, det handler om å øke informasjonsverdien av rådgivningsarbeidet sett fra oppdragsgivers ståsted, og det handler om bruk av regnskapsinformasjon sett fra et beslutningsperspektiv

Innhold

Verdiskapning og beslutninger

 • Hva betyr det å styrke konkurranseevnen?
 • Hvorfor er forståelse for korrekt bruk av referanseramme avgjørende når en beslutning skal fattes?
 • Er bedriftsøkonomisk optimering egnet som et virkemiddel for å oppnå en bærekraftig utvikling, eksempelvis med økt fokus på sirkulær økonomi?
 • Hvordan er sammenhengene mellom inntekter, kostnader og risiko, og i den forbindelse, har innarbeidelse av fleksibilitet (korreksjonsmuligheter) verdi?

Det periodiske regnskapet

 • Hvordan beskrive reell verdiskapning i økonomiske termer?
 • Hva med utfordringer knyttet til
  • historie versus fremtid
  • bokførte verdier versus markedsverdier
  • faktorer som det er komplisert å inkludere i det periodiske regnskapet

Målstyring

 • Hvordan bygger man opp en styringsmodell, hva bør man tenke nøye over, hva styrer man etter?
 • Aktivitetsbasert regnskap og valg av «drivere»
 • Hvordan bidra til ønsket adferd?

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Espen Skaldehaug
  Kursleder:
  Espen Skaldehaug
  Førstelektor