Bokføring 2020 - nyheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 2 kurstimer
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-
Medlem: 1250,- Ansatt i medlemsbedrift: 1250,- Normalpris: 1700,-
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, rapportering av skatter og avgifter mv. Kurset gir deg full oversikt på alle nyheter.
Del:

Dette kurset fokuserer på årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer og uttalelser fra Skattedirektoratet.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Innhold

 • SAF-T Regnskap - spørsmål og svar fra Skattedirektoratet
 • Kontantfakturaunntaket – status
 • Reskontroføring av internettsalg og salg ved oppkrav
 • Bokføringsplikt for ikke regnskapspliktige
 • Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd
 • Fakturering og tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid
 • Koronapandemien – enkelte bokføringstemaer
 • Oppbevaring i utlandet – status 
 • Andre nyheter

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager