Bokføring 2020 - ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 4 kurstimer
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset tar for seg aktuelle bokføringsspørsmål. Med utgangspunkt blant annet i spørsmål innkommet til Regnskap Norges Fagsupport det siste året, plukker vi ut spørsmål som er relevante for deg som fører regnskap.
Del:

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Innhold

 • Ansvar for oppfyllelse av bokføringsreglenes krav
 • Dokumentasjon, bokføring og oppbevaring ved oppkjøp, fusjon, fisjon, avvikling og konkurs
 • Retting av feil med avgiftsmessig konsekvens i tidligere perioder
 • Bokføring, mva-koder og SAF-T ved forholdsmessig fradrag for inngående mva
 • Valuta i bokføringen – valg av valutakurs, dokumentasjon mv.
 • Ekstern kundereskontro ved faktoring, netthandel og outsourcing av fakturering
 • Selvbetjente kassapunkter – sedler og mynter som tvungne betalingsmidler
 • Kontantsalg med elektroniske betalingsløsninger (Vipps mv.)
 • Billettsalg på internett
 • Akontofakturering, forskuddsfakturering og forskuddsbetaling
 • Etterfakturering av merverdiavgift
 • Formidlings- og kommisjonssalg – dokumentasjon og bokføring
 • Viderefakturering – omkostninger, utlegg og fellesanskaffelser
 • Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet – dokumentasjon og bokføring
 • Proformafakturaer og foreløpige kvitteringer for kjøp
 • Dokumentasjon av reiseutgifter til taxi, buss mv.
 • Utlegg gjort av ansatte
 • Dokumentasjon og bokføring av sykepengerefusjoner
 • Avsavnsgodtgjørelse og erstatninger – dokumentasjon og bokføring
 • Elektroniske bilag – filformat, oppbevaringsmedium, sikring, kontrollspor mv.
 • Oppbevaringsplikten vs. personopplysningsreglene (GDPR)
 • Integrert prosjektregnskap i bygg og anlegg
 • Andre spørsmål 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2100,-
Normalpris: 2900,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager