!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Bokføring 2020 - ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 4 kurstimer
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset tar for seg aktuelle bokføringsspørsmål.
Del:

 Med utgangspunkt blant annet i spørsmål innkommet til Regnskap Norges Fagsupport det siste året, plukker vi ut spørsmål som er relevante for deg som fører regnskap. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Innhold

 • Ansvar for oppfyllelse av bokføringsreglenes krav
 • Dokumentasjon, bokføring og oppbevaring ved oppkjøp, fusjon, fisjon, avvikling og konkurs
 • Retting av feil med avgiftsmessig konsekvens i tidligere perioder
 • Bokføring, mva-koder og SAF-T ved forholdsmessig fradrag for inngående mva
 • Valuta i bokføringen – valg av valutakurs, dokumentasjon mv.
 • Ekstern kundereskontro ved faktoring, netthandel og outsourcing av fakturering
 • Selvbetjente kassapunkter – sedler og mynter som tvungne betalingsmidler
 • Kontantsalg med elektroniske betalingsløsninger (Vipps mv.)
 • Billettsalg på internett
 • Akontofakturering, forskuddsfakturering og forskuddsbetaling
 • Etterfakturering av merverdiavgift
 • Formidlings- og kommisjonssalg – dokumentasjon og bokføring
 • Viderefakturering – omkostninger, utlegg og fellesanskaffelser
 • Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet – dokumentasjon og bokføring
 • Proformafakturaer og foreløpige kvitteringer for kjøp
 • Dokumentasjon av reiseutgifter til taxi, buss mv.
 • Utlegg gjort av ansatte
 • Dokumentasjon og bokføring av sykepengerefusjoner
 • Avsavnsgodtgjørelse og erstatninger – dokumentasjon og bokføring
 • Elektroniske bilag – filformat, oppbevaringsmedium, sikring, kontrollspor mv.
 • Oppbevaringsplikten vs. personopplysningsreglene (GDPR)
 • Integrert prosjektregnskap i bygg og anlegg
 • Andre spørsmål 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2100,-
Normalpris: 2900,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager