GRFS i praktisk anvendelse – i regnskapsforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Her får du en praktisk tilnærming til det formelle rammeverket for et regnskapsforetak og oversikt over hva som må være på plass før virksomheten kan begynne å arbeide med kundens regnskap.
Del:

Det fokuseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger knyttet opp til både oppdrag og egen virksomhet, uansett selskapsform. Deltagerne vil bli i stand til å utarbeide og vedlikeholde gode rutiner som sikrer etterlevelse av kravene GRFS setter på områdene.

Målgruppe

Kurset passer for deg som vil vite hvordan GRFS setter rammer for og påvirker driften av foretaket 

Innhold

 • Forutsetninger for å kunne ta på seg oppdrag
  • Rutiner og intern kontroll
  • Risikobasert kundekontroll
  • Kompetanse
  • Taushetsplikt
  • Program- og maskinvare, herunder fokus på:
   • Sikkerhet
   • Beredskapsplan og testing
 • Oppdragsavtale og fullmakter
  • Avtaleplikt
  • Krav til avtalens innhold
  • Endringer
  • Mislighold
  • Fullmakter
 • Oppdragsgivers regnskapsmateriell
  • Orden og oppbevaring
  • Krav om utlevering, herunder fokus på
   • Personopplysninger 
   • Krav til makulering
 • Etikk og etisk regelverk

Gjennomføring

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Portrett av Karl Jakob Enger
  Kursleder:
  Karl Jakob Enger
  Statsautorisert regnskapsfører/Registrert revisor