Skatt og regnskap 2020/2021

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen bokføring, regnskap, skatt, avgift og andre områder av betydning for regnskapsføringen.
Del:

Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år. Dette omfatter nye rettsregler, relevante dommer, nyheter i aktuelle skjemaer, viktige sjekkpunkter som forberedelse til årsoppgjøret og eventuelle sentrale nyheter innenfor selskapsretten for inneværende år. I tillegg gjennomgås endringer i satser, regnskaps-, skatte- og avgiftsregler i neste års statsbudsjett. 

Til kurset følger det med en meget fyldig og god kursdokumentasjon – et praktisk og nyttig oppslagsverk når du trenger det. Oppslagsverket er elektronisk med direkte linker til ytterligere informasjon fra andre kilder.

Målgruppe

Kurset er særlig tilrettelagt for deg som jobber innenfor SMB segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver vil få et godt utbytte av å delta.

Innhold

 • Nyheter siste år
  • Årets nyheter innenfor bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, lønnsområdet, selskapsrett mv.
  • Endringer i aksjeloven og annen selskapslovgivning
  • Skattesatser og beløpsgrenser for inneværende år 
  • Sentrale dommer og uttalelser i løpet av siste år
  • Viktige punkter for den kommende årsavslutningen
 • Tidsaktuelle emner 
  • Hvilke aktuelle emner som blir tatt opp, vil bli avklart nærmere kursstart og orientert om i egen markedsføring, samt på www.regnskapnorge.no under menyvalget ”kurs”. Dette er avhengig av hvilke lovendringer som blir vedtatt når det nærmer seg årets slutt
 • Nyheter i skjemaer
  • Kjente nyheter i skjemaer vil bli gjennomgått
 • Aktualiteter på lønnsområdet
  • Nyheter av betydning for lønnsrapporteringen 
  • Reise og diett – endringer i satser, beløpsgrenser mv
 • Nyheter for neste år
  • Neste års statsbudsjett og dets betydning for regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen mv.
  • Status på ny regnskapsførerlovgivning
  • Skattesatser og beløpsgrenser for neste år
  • Skatteplanlegging - råd og vink
 • I tillegg vil kursinnholdet tilpasses i forhold til aktuelle uttalelser/nyheter underveis i året

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor