Ny revisorlov - betydningen for bruker av revisors tjenester

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Rev 1
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 1 kurstime
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,-
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,-
Dette kurset gir regnskapsfører og andre brukere av revisors tjenester en innsikt i hovedendringer i ny revisorlov, samt hvilken betydning dette har for brukerne av revisors tjenester.
Del:

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med virksomheter som har eller kommer til å få revisjonsplikt

Innhold

 • Hoved endringer i ny revisorlov
 • Hva betyr ny lov for brukerne av revisors tjenester?
  • Revisjonsplikt
  • Harmonisering av terskler for revisjonsplikt
  • Ny bestemmelse for uavhengighet
  • Endring i formålsparagrafen
  • Kommunikasjon med styret
  • Revisors taushets- og opplysningsplikt
  • Revisors erstatningsansvar

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-

 • Kursleder:
  Lars Angermo
  Autorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor
 • Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor