RF-regelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Hvordan etterleve regnskapsførerregelverket i praksis?
Del:

Vi oppdaterer deg på de siste nyhetene innenfor lovgivningen som regulerer regnskapsføreryrket og god regnskapsføringsskikk (GRFS). I tillegg tar vi opp aktuelle temaer og ofte stilte spørsmål basert på Regnskap Norges fagsupport

Målgruppe

Kurset er beregnet på autoriserte regnskapsførere som arbeider i regnskapsbedrifter, både med og uten oppdragsansvar. Kurset er også egnet for andre medarbeidere i regnskapsbedrifter som må forholde seg til regnskapsførerreglene. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset

Innhold

 • Status på ny regnskapsførerlov og endringer i GRFS
 • Hvitvaskingsregelverket inkl. hvitvaskingsrundskrivet fra Finanstilsynet
 • Risikovurdering betalingsoppdrag
 • Veileder for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen
 • Hva har vi lært av Koronakrisen?
 • Erfaringer fra kvalitetskontroller og tilsynsrapporter
 • Utvalgte spørsmål fra Regnskap Norges fagsupport

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Torill Volden
  Autorisert regnskapsfører / Registrert revisor