Kontroll av årsregnskap og skatteskjemaer for 2020

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 5 kurstimer
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,-
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,-
Unngå unødvendige feil i den travle sesongen
Del:

Kurset gir deg en god innføring i kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer. Skatteskjemaene for regnskapsåret 2020 ligger til grunn for kontrollen. Man legger her opp til enten en egenkontroll, eller kontroll av kollega for å forebygge feil i skatteskjemaer og offisielt regnskap med noter og eventuell årsberetning før materialet sendes til Altinn. Erfaringen tilsier at en slik kontroll både er nødvendig og nyttig for å unngå vesentlige feil i kontorets årsoppgjørsproduksjon

Målgruppe

Kurset er nyttig for deg som skal gjennomføre kontroll av egne utarbeidede årsoppgjør eller for deg som skal kontrollere en kollega. Kurset passer også for deg som jobber i økonomi/regnskapsavdeling, og utarbeider selskapets skatteskjemaer og årsregnskap 

Innhold

 • Praktisk gjennomføring av kontrollen
 • Prinsipper for årsoppgjøret
 • Kontroll av div. ligningsskjemaer
 • Kontroll av aksjeselskap
 • Kontroll av enkeltpersonforetak 
 • Kontroll av årsregnskap med noter
 • Kontroll av årsberetning
 • Kontroll av AS uten revisor
 • Særskilte endringer i årets skatteskjemaer grunnet Covid-19  

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2500,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2500,-
Normalpris: 3200,-