Rådgiverprogrammet - kull 4

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 35
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 35
  Klokke Created with Sketch.
22.03.2021
09.00-15.00
23.03.2021
09.00-15.00
15.04.2021
09.00-11.30
10.05.2021
09.00-15.00
11.05.2021
09.00-15.00
28.05.2021
09.00-11.30
16.06.2021
09.00-15.00
17.06.2021
09.00-15.00
Digital Samling
,
Medlem: 36000,- Ansatt i medlemsbedrift: 36000,- Normalpris: 45000,-
Digital Samling
,
Bli sertifisert rådgiver!
Del:

Med en arbeidshverdag i endring er du mer enn noen gang kundens nærmeste rådgiver. Gjennom dette programmet vil du forbedre din kommunikasjon og utvikle trygghet i rådgiverrollen

Rådgiverprogrammet er heldigitalt og går over 3 måneder à 5 moduler.?Tre av modulene går over to dager, og to av modulene går over en halv dag. Samlingene har en praktisk tilnærming med gruppeoppgaver og casetrening. I mellomperiodene blir det praktisk trening på egne kundecase der læring tas ut i praksis. Siste samling er en sertifiseringsmodul der vi trener sammen dag 1 og avslutter med en muntlig prøve dag 2 som baserer seg på det stoffet og treningene vi går igjennom under samlingene

Målgruppe

Programmet egner seg for medarbeidere og ledere i regnskapsbyrå, samt regnskapsmedarbeidere internt i virksomheter

Innhold

Modul 1: Rådgiverrollen – hvordan skape økt verdi for kunde og oss? (22.-23.mars)

 • Hva er dine verdier som rådgiver 
 • Tillit og tilbakemeldinger 
 • Kartleggingsverktøy (SDI) 
 • Tilpasset kommunikasjon 
 • Lytteferdigheter, behovsavdekking, gode spørsmål, åpning av samtalen, interessevekkere 
 • Hva er dine verdier som rådgiver 

Modul 2: Erfaringsutveksling, trening og veien videre (15.april)

Modul 3: Rådgiverrollen - tilpasset kommunikasjon (10.-11.mai)

 • Hvordan sikre at kunden forblir din kunde også i fremtiden 
 • Praktisk gjennomgang av regnskapet 
  • hvordan prise rådgiving 
  • prismodell og forventningsstyring 

Modul 4: Erfaringsutveksling, trening og veien videre (28.mai)

Modul 5: Sertifisering (16.-17.juni)

 • Dag 1: trening på rådgiverdialogen 
 • Dag 2: sertifisering

Gjennomføring

Programmet er heldigitalt med heldags- og halvdagssamlinger. Undervisningen er en kombinasjon av foredrag, nettmøter, nettkurs, gruppetreninger og individuelle oppgaver. Vi benytter Teams som samarbeidsverktøy. I tillegg samles praktisk informasjon og kursdokumentasjon på en felles kommunikasjonsplattform.

Pris

Medlem: 36000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 36000,-
Normalpris: 45000,-

 • Kursleder:
  Geir Lasse Andresen
  SOLID UTVIKLING AS
 • Kursleder:
  Morten Andresen
  SOLID UTVIKLING AS
 • Kursleder:
  Guro Trønnes Duberg
  REGNSKAP NORGE
 • Kursleder:
  Jonas Jahren Rosnes
  REGNSKAP NORGE