Lønn & HR-administrasjon - kull 4

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 18
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 41
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 10
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
25.08.2021
10.00-17.00
26.08.2021
09.00-17.00
27.08.2021
09.00-15.30
28.09.2021
10.00-17.00
29.09.2021
09.00-15.30
03.11.2021
09.00-16.00
04.11.2021
10.00-16.30
06.12.2021
09.00-16.00
03.02.2022
10.00-17.00
04.02.2022
09.00-15.30
Lily Country Club
Væringvegen 44, 2040 KLØFTA
https://lilycountryclub.no/
Medlem: 59000,- Ansatt i medlemsbedrift: 59000,- Normalpris: 67000,-
Lily Country Club
Væringvegen 44, 2040 KLØFTA
https://lilycountryclub.no/
Sertifiseringsordningen for Lønn & HR-administrasjon gir deg Regnskap Norges stempel på din kompetanse innen fagområdet Lønn & HR-a.
Del:

Programmet er modulbasert og består av 4 fysiske samlinger à 2 eller 3 dager (se under) og en digital samling over 1 dag. Modulene har både teoretisk og praktisk tilnærming. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praksis, nettkurs og nettbaserte tester. Denne kombinasjonen gir et solid fundament for videre vekst og utvikling. Hele utdanningsløpet avsluttes med en nettbasert sertifiseringstest med case og oppgaver fra pensum.

Målgruppe

Utdanningsløpet er skreddersydd for autorisert regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, og alle øvrige som jobber med lønn og HR.

Innhold

Modul 1, samling 1: Operativ praktisk lønn

 • Hva vil det si å ha en god lønnshverdag?
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Hva er lønn- og HR-rådgiverens funksjon? 
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Best Practice

Nettkurs mellom samlinger:

 • Reise- og kostgodtgjørelse 
 • Velferdsgoder og naturalytelser

Modul 1, samling 2: Operativ praktisk lønn

 • Merverdiavgift, lønn og regnskap
 • Innrapportering til det offentlige
 • Kontroller og avstemming

Nettkurs mellom samlinger:

 • Rettskildebruk og ansettelse
 • Arbeidsforholdet
 • Avvikling av arbeidsforholdet

Modul 2, samling 1: HR-administrasjon

 • Hva er HR-administrasjon?
 • Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Best Practice

Nettkurs mellom samlinger:

 • Plikter og rettigheter ved sykefravær, Permisjoner og ytelser til foreldre etter folketrygdlovens regler
 • Pensjon og forsikringer 

Modul 2, samling 2: HR-administrasjon

 • Sykefravær og sykepenger, permisjoner, permitteringer og ytelser etter Folketrygdlovens regler
 • Pensjon og forsikringer

Nettkurs mellom samlinger:

 • Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn
 • Arbeid over landegrensene 
 • Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettspørsmål 

Modul 3, dag 1: Digital dialog

 • Personopplysninger i en digital hverdag
 • Effektive arbeidsprosesser

Modul 4, dag 2: Rådgiver lønn- og HR-administrasjon

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Best Practice
 • Eksamensstart 

Gjennomføring

Programmet har en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, nettkurs, nettbaserte tester og personlig oppfølging. De fysiske samlingene holdes på Miklagard Hotell som ligger 25 minutter fra Oslo og 9 minutter fra Gardermoen. Digital samling gjennomføres via Zoom/Teams. Praktisk informasjon og kursdokumentasjon samles på en felles kommunikasjonsplattform.

Pris

Medlem: 59000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 59000,-
Normalpris: 67000,-

 • Kursleder:
  Hanne Greve Hagen
  REGNSKAP NORGE
 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat
 • Kursleder:
  Alia Hammami
  REGNSKAP NORGE
 • Kursleder:
  Hilde Elvestuen