Rådgiverprogrammet kull 5

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 35
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 35
  Klokke Created with Sketch.
25.10.2021
09.00-15.00
26.10.2021
09.00-15.00
12.11.2021
09.00-11.30
02.12.2021
09.00-15.00
03.12.2021
09.00-15.00
04.01.2022
09.00-11.30
17.01.2022
09.00-15.00
18.01.2022
09.00-15.00
Lily Country Club
Væringvegen 44, 2040 KLØFTA
https://lilycountryclub.no/
Medlem: 45000,- Ansatt i medlemsbedrift: 45000,- Normalpris: 55000,-
Lily Country Club
Væringvegen 44, 2040 KLØFTA
https://lilycountryclub.no/
Bli sertifisert rådgiver!
Del:

Med en arbeidshverdag i endring er du mer enn noen gang kundens nærmeste rådgiver. Gjennom dette programmet vil du forbedre din kommunikasjon og utvikle trygghet i rådgiverrollen

Rådgiverprogrammet kombinerer fysiske og digitale samlinger og går over 3 måneder à 5 moduler. Tre av modulene går over to dager, og to av modulene går over en halv dag. Samlingene har en praktisk tilnærming med gruppeoppgaver og casetrening. I mellomperiodene blir det praktisk trening på egne kundecase der læring tas ut i praksis. Siste samling er en sertifiseringsmodul der vi trener sammen dag 1 og avslutter med en muntlig prøve dag 2 som baserer seg på det stoffet og treningene vi går igjennom under samlingene 

Målgruppe

Programmet egner seg for medarbeidere og ledere i regnskapsbyrå, samt regnskapsmedarbeidere internt i virksomheter 

Innhold

Modul 1: Rådgiverrollen – hvordan skape økt verdi for kunde og oss? (25.-26. okt 2021)

 • Hva er dine verdier som rådgiver 
 • Tillit og tilbakemeldinger 
 • Kartleggingsverktøy (SDI) 
 • Tilpasset kommunikasjon 
 • Lytteferdigheter, behovsavdekking, gode spørsmål, åpning av samtalen, interessevekkere 
 • Hva er dine verdier som rådgiver 

Modul 2: Erfaringsutveksling, trening og veien videre (12. nov 2021)

Modul 3: Rådgiverrollen - tilpasset kommunikasjon (02.-03. des 2021)

 • Hvordan sikre at kunden forblir din kunde også i fremtiden 
 • Praktisk gjennomgang av regnskapet 
 • Hvordan prise rådgiving 
 • Prismodell og forventningsstyring 

Modul 4: Erfaringsutveksling, trening og veien videre (04. jan 2022)

Modul 5: Sertifisering (17.-18. jan 2022)

 • Dag 1: trening på rådgiverdialogen 
 • Dag 2: sertifisering 

Gjennomføring

Undervisningen er en kombinasjon av foredrag, nettmøter, nettkurs, gruppetreninger og individuelle oppgaver. To fysiske samlingene gjennomføres på Lily Country Club midt mellom Oslo Lufthavn og Oslo sentrum. Vi benytter Teams som samarbeidsverktøy i de digitale samlingene. I tillegg samles praktisk informasjon og kursdokumentasjon på en felles kommunikasjonsplattform.

Pris

Medlem: 45000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 45000,-
Normalpris: 55000,-

 • Kursleder:
  Geir Lasse Andresen
  SOLID UTVIKLING AS
 • Kursleder:
  Guro Trønnes Duberg
  REGNSKAP NORGE
 • Kursleder:
  Jonas Jahren Rosnes
  REGNSKAP NORGE
 • Kursleder:
  Morten Andresen
  SOLID UTVIKLING AS