Regnskapsførerjus 2021 - regnskapsførers ansvar

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
01.11.2021
09.00-16.00
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Det er et økende fokus på ansvarliggjøring i næringslivet. Feil eller mangler ved regnskapsførers yrkesutøvelse kan således lede til erstatningsansvar. Kursets mål er å få oversikt over de vanligste feil og mangler som leder til erstatningsansvar og hva du som regnskapsfører kan gjøre for å unngå dette.
Del:
 • Hva skal til for å komme i ansvar?
 • Typetilfeller som leder til erstatningsansvar
 • Hva kan vi lære av rettspraksis?
 • Rådgivningsansvaret
 • Praktiske råd for å unngå å komme i ansvar
 • Forsikringer

Målgruppe

Kurset passer spesielt godt for daglige ledere, kvalitetsansvarlige, teamledere og autoriserte regnskapsførere med oppdragsansvar i regnskapsforetak. 

Innhold

 • Hva skal til for å komme i ansvar - ingen lovregulering
  • Ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng
  • Ansvarsnormen
  • Betydningen av brudd på normer som eks. GRFS
  • Aktive handlinger
  • Unnlatelser
 • Typetilfeller som kan lede til ansvar
  • Feil i regnskapet
  • Kriminelle handlinger utført av kunde eller kundens ansatte
  • Feil i skatte- og avgiftsrapportering
  • Forsinkelser
  • Feilutbetalinger
  • Manglende refusjon av sykepenger
  • Er det et forventningsgap mellom kunde og regnskapsfører?
 • Generelt om kommunikasjonsrisiko
  • Hvem har bevisrisikoen knyttet til kommunikasjon med kunden
  • Rutiner og risikovurderinger
  • Praktiske råd
 • Hva kan vi lære av rettspraksis?
  • Gjennomgang av saker mot regnskapsfører
  • Hva kan du gjøre for å unngå å komme i ansvar?
  • Praktiske råd
 • Rådgivningsansvaret
  • Hva er spesielt for rådgiveransvar?
  • Eksempler fra rettspraksis
  • Praktiske råd
 • Forsikringer
  • Må du ha forsikring?
  • Forsikringssum?
  • Ansvarserkjennelser

Gjennomføring

Forelesning med eksempler og diskusjon.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Vidar Brobakken
  Høgskolelektor