GRFS i praktisk anvendelse - i regnskapsforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
29.11.2021
09.00-16.00
Scandic Ishavshotel
Fredrik Langes gate 2, 9252 TROMSØ
www.scandichotels.no/hotell/norge/tromso/scandic-ishavshotel
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Ishavshotel
Fredrik Langes gate 2, 9252 TROMSØ
www.scandichotels.no/hotell/norge/tromso/scandic-ishavshotel
Kurset tar utgangspunkt i en praktisk tilnærming til det formelle rammeverket for et regnskapsforetak og ser på hva som må være på plass før virksomheten kan begynne å arbeide med kundens regnskap.
Del:

Det fokuseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger knyttet opp til både oppdrag og egen virksomhet, uansett selskapsform. Deltagerne vil bli i stand til å utarbeide og vedlikeholde gode rutiner som sikrer etterlevelse av kravene GRFS setter på områdene. 

Målgruppe

Kurset fokuserer på driften av foretaket og passer for deg som har en eller annen lederfunksjon i en ekstern regnskapsførervirksomhet, som f.eks. eier, mellomleder, daglig eller faglig leder. 

Innhold

 • Utgangspunkt og forutsetninger
 • Organisering av virksomhet og taushetsplikt
 • Etablering, forberedelse og fortsettelse av regnskapsoppdrag
 • Oppdragsgivers regnskapsmateriale og regnskapsdata
 • Etikk og etisk regelverk

Gjennomføring

Forelesning med praktiske eksempler, bl.a. fra dommer, og vedtak om tilbakekall. Det inviteres også til erfaringsutveksling med kursdeltakerne for å belyse og diskutere utfordringer og løsninger knyttet til driften i regnskapsforetak relatert til regnskapsførerregelverket.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Karl Jakob Enger
  Autorisert regnskapfører/Registrert revisor