!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Konflikter – med kunder, leverandører og andre

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
22.11.2021
09.00-16.00
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Dette er et praktisk kurs for deg som ønsker å forstå og unngå, samt løse tvister og konflikter på en smidig måte. Selv om intensjonen opprinnelig var den beste fra begge parter, vil man av og til komme opp i nesten uløselige tvister og konflikter. Da bør man ha innsikt i hvordan man skal forsøke å minimere konfliktene, håndtere de på en god måte og få tvistene løst. Man må vite hva som bør gjøres for posisjon- og bevissikring og kunne presentere sitt eget ståsted på hensiktsmessig måte. Man må også vite hvilke tvisteløsningsmekanismer som finnes, både utenfor og ved hjelp av domstolsystemet.
Del:

Kurset vil også gjennomgå de avtalerettslige prinsipper som bestemmer hvordan kontrakter skal tolkes når ting blir uklart og partene uenige.

Når man sitter med en kontraktstekst, uansett om det er en enkel avtaletekst eller lang standardkontrakt skrevet for en bransje slik som RNs oppdragsavtale eller systemleverandørenes lisensavtaler, bør man også vite hvilke bestemmelser man bør sjekke særlig nøye for å unngå uenigheter i fremtiden.

Målet med kurset er at man fullt ut skal forstå avtaletekster man får foran seg, slik at det kan forutses hvilke deler av teksten som vil kunne føre til tolkningstvil, uklarhet og uenigheter. Deretter vil man lære å omformulere, slik at en avtaletekst ikke skal føre til fremtidig uenighet.

Kurset berører ikke strafferett.

Målgruppe

Kurset passer for både nye og mer erfarne regnskapsførere som både i jobbsammenheng og i privatlivet ønsker å ha innsikt i hvordan man unngår og hvordan man løser juridiske konflikter.

Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i Rettslære hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

 • Gjennomgang av de avtalerettslige prinsipper
 • Hvordan sikre at en avtale blir juridisk bindende
 • Hva gjør man når den andre part ikke følger avtalen
 • Hvordan tolke uklare og mangelfulle avtaler
 • Hvordan suppleres avtaler av annet regelverk
 • Typiske «feller» i avtaleutkast skrevet av andre
 • Hva gjelder og hva gjør man når partene ikke har inngått bindende avtaler som regulerer det man blir uenig om
 • Hvordan bør man regulere tvisteløsning i avtaler
 • Lover og regler med spesielle bestemmelser om tvist- og konflikthåndtering
 • Utenrettslige tvisteløsningsorganer
 • Domstoler i sivile saker (ikke strafferett) og voldgift
 • Hvordan håndtere urimelige avtaler
 • Hvordan sikre bevis for avtalebrudd
 • Hvilke tvister kan/kan ikke en regnskapsfører håndtere for kunder

Gjennomføring

Gjennomgang av avtalen og hendelser som knyttes opp mot og illustreres ved bruk av eksempler.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Cecilie Haavik
  Advokat