Forberedelse til kvalitetskontrollen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
23.09.2021
09.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Kurset veileder regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger.
Del:

Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming. 

Målgruppe

Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år eller i den nærmeste fremtid. Det er også aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner skal gjennomgås.

Kurset er aktuelt for deg som har rutineansvar eller oppdragsansvar i regnskapsførervirksomhet.

Innhold

 • Overordnet rammeverk
 • Regelverk
 • KS Komplett
 • God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
 • Kontrollerfaringer 
 • Forberedelser og forarbeid før kontrollen
 • Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
 • Forhold i egen virksomhet
 • Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
 • Risikostyring og intern kontroll
 • Registrerings- og legitimasjonsrutiner
 • Avstemminger
 • Rapporteringsrutiner
 • Kvalitetskontrollrutiner
 • Dokumentasjon av eget arbeid
 • Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller 
 • Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
 • Dokumentasjon av utførte kontrollhandlinger vedr. kompensasjonsordninger
 • Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
 • Periodisk regnskapsrapportering
 • Formelle krav og dokumentasjoner

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler. Gjennomgang av kontrollskjemaet som benyttes ved kvalitetskontrollene og forslag til hvordan kravene kan oppfylles i praksis.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Ellen Egenæs
  Kvalitetsansvarlig / Autorisert regnskapsfører / Partner
 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører