!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Kundens interne rutiner - grip muligheten!

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
03.11.2021
09.00-16.00
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Oppdragsgivers virksomhet og interne rutiner; GRFS inneholder detaljerte krav til hva regnskapsfører skal dokumentere av utført arbeid for å sikre forsvarlig oppdragsutførelse. Bruk av moderne teknologi og løsninger hvor kunde og regnskapsfører i større grad samhandler og hvor arbeidsfordeling varierer fra oppdrag til oppdrag, fordrer mer enn en formell øvelse for egen dokumentasjon. Rolleavklaring og bevissthet knyttet til «hvem gjør hva» blir essensielt.
Del:

Fokus på oppdragsgivers virksomhet og interne rutiner gir videre en god mulighet til å knytte kunden tettere til seg, ved å avdekke kundens behov og gi råd som skaper merverdier for kunden. I tillegg blir det nødvendig med en viss opplæring på systemløsning og regelforståelse hos oppdragsgiver. 

Her gjelder det å gripe muligheten – og samtidig sørge for at arbeidet som uansett må gjøres i interaksjon med kunden blir dokumentert på en måte som tilfredsstiller kravene i GRFS.

Målgruppe

Kurset er velegnet for alle med oppdragsansvar og andre som har ansvar for samhandling med kunder og for dokumentasjon knyttet til oppdragsutførelse.

Innhold

 • Formelt i GRFS om oppdragsgivers interne rutiner
  • Generelt
  • Spesielt for faktureringsoppdrag
  • Spesielt for lønnsoppdrag
  • Spesielt for betalingsoppdrag
  • Spesielt for bokføringsoppdrag
 • Nye programmer gir nye samarbeidsformer – avklaring av oppgaver og roller 
 • Muligheter – organisering av jevnlig kundekontakt
 • Dokumentasjon 

Gjennomføring

Forelesning med praktiske eksempler og konkrete forslag til hvordan man kan organisere arbeidet knyttet til krav og muligheter for temaet. Det inviteres også til erfaringsutveksling med kursdeltakere om hvordan man tilfredsstiller formelle krav på en praktisk måte i en «ny hverdag» med kundene.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Karl Jakob Enger
  Autorisert regnskapfører/Registrert revisor