IT-sikkerhet og GDPR i regnskapsbransjen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
16.12.2021
09.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
I 2018 fikk vi et nytt lovverk for å sikre personvernet (GDPR) som alle virksomheter må forholde seg til. En viktig forutsetning for å følge lovverket er å ha god informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerheten i norske virksomheter er erfaringsvis svært varierende. Kompetanse på dette området er viktig for å kunne holde seg til krav i lovverket, men også for at virksomheten skal kunne drive på en sikker måte.
Del:

Kurset gir deltageren en overordnet innføring i personopplysningsloven, og en innsikt i hvordan regnskapsførere og rådgivere kan jobbe med informasjonssikkerhet. Deltagerne vil få en oversikt over dagens trusselbilde på internett, samt hvilke trender vi må forholde oss til i fremtiden. På denne måten vil virksomheten være rustet til å møte morgendagens utfordringer. Regnskapsførere, med sin kjennskap til sine kunders forretningsprosesser, vil kunne være gode rådgivere innen personvern og informasjonssikkerhet. Kursets tilnærming vil derfor også ha dette perspektivet. 

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot regnskapsførere og rådgivere som skal jobbe praktisk med informasjonssikkerhet og personopplysningsloven. Kurset vil også være høyst aktuelt for økonomi- og personvernansvarlige i mindre virksomheter, og som ønsker innsikt i personopplysningsloven, og hvordan virksomheten må jobbe med informasjonssikkerhet.

Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i Rettslære hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

 • Trusselbildet og trender virksomheten må forholde seg til
 • Innføring i prinsippene i personopplysningsloven
 • Gjennomgang av hovedtrekkene i dokumentet «Veiledning for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen»
 • Praktisk tilnærming til personvern
 • Generell innføring i IT-sikkerhet
 • Metodikk for risikostyring og for utvikling av beredskapsplaner etter GRFS  

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesning.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Hans Marius Tessem
  Seniorrådgiver