Prosjektregnskap

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
19.11.2021
09.00-16.00
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/
Målsettingen med kurset er at du skal kunne legge opp rutiner sammen med dine kunder som sikrer at du både ivaretar bokføringsregelverket, gjeldende regnskapsstandarder og riktig skattemessig rapportering.
Del:

I tillegg omhandler kurset bruken av prosjektregnskap som et økonomistyringsverktøy og hvordan man kan utvikle systemer som følger opp den løpende verdiskapningen i prosjektene.  

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som jobber med regnskap og økonomi, i eller for bedrifter som faller inn under kravene til prosjektregnskap. Dette er relevant både innen bygge- og anleggsvirksomhet, og for andre langsiktige tilvirkningskontrakter, slik som for eksempel mekanisk industri, store forskningsprosjekter eller levering av utviklingsprosjekter innen IT eller annen teknologi. Kurset forutsetter noe erfaring fra operativt regnskapsarbeid og god kjennskap til strukturen i finansregnskapet.

Innhold

 • Hvordan innrette den løpende bokføringen og dokumentasjonen; bokføringsforskriften om bygg- og anleggsvirksomhet og verftsindustri
 • Rutiner i forbindelse med avleggelse av årsregnskap; regnskapsloven om langsiktige tilvirkningskontrakter og NRS 2 om anleggskontrakter
 • Bedret prosjektregnskapskvalitet; praktiske problemstillinger og forslag til kontrollaktiviteter
 • Den skattemessige behandlingen av ikke-avsluttede tilvirkningskontrakter
 • Prosjektregnskapet som økonomistyringsverktøy, hvordan kan vi hjelpe kundene til å bli mer bevisst på hvordan resultatene skapes?  
 • Et omfattende case fra virkeligheten med eksempler på problemstillinger og hvordan man kan lage hensiktsmessige styringsrapporter

Gjennomføring

Syv timers forelesning som inkluderer gjennomgang av praktisk case. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon i PDF-format.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Autorisert regnskapsfører