Lov og rett for næringslivet 2021

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
09.11.2021
09.00-16.00
Scandic Kristiansand Bystranda
Østre Strandgate 74, 4610 KRISTIANSAND S
www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Kristiansand Bystranda
Østre Strandgate 74, 4610 KRISTIANSAND S
www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda
Kurset behandler vanlige og (noen) uvanlige rettslige problemstillinger regnskapsfører og dennes kunder kan stå overfor i sin virksomhet.
Del:

Målgruppe

Målgruppen er eiere, drivere og regnskapsførere for små- og mellomstore bedrifter. Enhver bedrift og dennes regnskapsfører vil med ujevne mellomrom stå overfor rettslige problemstillinger som de ikke har spisskompetanse på. Dette kurset er ment å være til nytte i slike situasjoner.

Innhold

 • Selskapsrett – styreansvar i koronakrisen
 • Ny konkurslovgivning – hvordan lettere unngå konkurs
  • Regnskapsførers plikter og ansvar ved kundens konkurs
  • Lønnsgaranti
 • Omorganisering – hvordan opprette AS, holdingstruktur
 • Arbeidsrett
  • Permittering og oppsigelser i koronakrisen
  • Konkurranseklausuler
 • Aksjonærtvister
  • Aksjonæravtaler
  • Utløsning av aksjonær; vilkår, pris
 • Opptak av partner/kompanjong
 • Avlønning ansatte – bonus, aksjer, opsjoner
 • Kjøp og salg av bedrift
  • Innmat vs. aksjer
  • Skatt og MVA
 • Leieforhold
  • Leietakers og utleiers rettigheter
  • Vederlag til leietaker ved leieforholdets slutt
  • Manglende betaling av husleie
  • Manglende vedlikehold fra utleier
  • Påkostning leide lokaler; skatte- og avgiftsmessige konsekvenser for utleier/leietaker
  • Konkurs hos utleier eller leietaker
  • MVA; hvem har justeringsforpliktelsen når leietaker flytter ut eller går konkurs?
 • Generasjonsskifte
 • Lønn vs. utbytte
 • Lån til/fra AS
 • Reklamasjoner – rettigheter og frister for kjøper og selger
 • Minoritetsvern i aksjeloven

Gjennomføring

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger, herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom