Naturalytelser og velferdstiltak – nye regler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
15.12.2021
09.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
I 2019 ble skattereglene om naturalytelser i arbeidsforhold betydelig endret. Mange arbeidsgivere opplevde de nye reglene som vanskelige og lite praktiske. Skattedirektoratet utarbeidet samtidig en veileder for å klargjøre hvordan de skulle forstås. I januar 2021 ble veilederen betydelig endret, blant annet ved at den generelle gaveregelen kunne benyttes for enhver naturalytelse. Arbeidstaker kan f.eks. gis skattefri rabatt på privat bruk av firmabil osv. Under Covid19-pandemien har videre Skattedirektoratet gitt en rekke uttalelser om skattefrie naturalytelser. Mange arbeidstakere har jobbet fra hjemmekontor i lang tid, og det har vært mange spørsmål om skattemessig behandling når arbeidsgiver utstyrer hjemmekontoret.
Del:

Det er også kommet en ny forskrift i 2021 om hjemmekontor, som regulerer både hvilke rettigheter arbeidstaker som jobber fra hjemmekontor har og hvilke plikter som påligger arbeidsgiver. 

Til slutt har mange arbeidstakere opplevd at mange av de tradisjonelle velferdstiltakene har blitt digitale. Dette reiser også en rekke skattemessige spørsmål.

Vi går igjennom ovennevnte temaer i tillegg til de mest praktiske velferdstiltak og naturalytelser i arbeidsforhold. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du er oppdatert på regelverket som gjelder naturalytelser og velferdstiltak. Det blir særlig lagt vekt på endringene i 2021. 

Innhold

 • Naturalytelser
  • Ny veileder fra Skattedirektoratet til reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser
   • Rapportering og skatteplikt ved tredjepartsytelser
   • Reglene om personalrabatter
   • Personalrabatter til venner og bekjente
   • Rabatter som gis via forretningspartnere og tredjeparter
  • Nye regler om skattemessig behandling av hjemmekontor
  • Ny forskrift om hjemmekontor – rettigheter og plikter
   • Notat fra Arbeids- og sosialdepartementet om rettslige rammer rundt hjemmekontor
  • Endring av gavereglene
   • Gaver til ansatte og til andre
  • Skattefri aksjerabatt i arbeidsforhold
  • Opsjoner i oppstartselskaper
  • Skattefritak for influensa- og pandemivaksiner
  • Fribilletter i transportbransjen 
  • Satsene for bil, kost- og losji, mv.
 • Velferdstiltak
  • Arrangementer for egne ansatte, herunder
   • Firmaturer, kick-off, studiereiser, 
   • Kombinerte reiser
   • Digitale tilstelninger,
   • Arrangementer for kunder og forretningsforbindelser
   • Skatteplikt ved kundepleie og representasjon 
   • M.m.

Det tas forbehold om at kursinnholdet kan bli endret, som følge av nye regelendringer. 

Gjennomføring

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis, uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat