Kontroll av medarbeiders arbeid

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
15.11.2021
09.00-16.00
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/
God kvalitet i alle ledd av arbeidet som utføres er viktig. Vi ser på utfordringer knyttet til kontroll av medarbeiders arbeid og hvordan man kan bygge gode rutiner i den sammenheng.
Del:
 • Oppdragsansvarliges formelle og reelle ansvar 
 • Rolleforståelse og rollekonflikter 
 • Kvalitetskontroll 
 • Risikostyring og internkontroll 
 • Løpende oppfølging hvitvasking 
 • Rutinebygging

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som er oppdragsansvarlig, eller på annen måte har ansvar for å kvalitetssikre arbeid gjort av andre. 

Innhold

Finanstilsynets tematilsyn og Regnskap Norges kvalitetskontroll viser hvert år at mange har mye å hente i rutinebyggingen, og et sentralt område her er planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av kontrollarbeidet som må gjøres knyttet til medarbeideres oppdragsutførelse. 

Etter hvert som hverdagen til en regnskapsfører blir mer og mer digitalisert, er det også "nye" utfordringer i hvordan man kontrollerer medarbeiders arbeid og bygger gode kontrollrutiner. Kurset tar for seg rollen som oppdragsansvarlig, hvor vi har fokus på sjekk og kvalitetssikring av medarbeiders arbeid og rutinebygging i den sammenheng. Vi ser også på risiko knyttet opp mot dette. 

Gjennomføring

Forelesning med praktiske eksempler. Det vil også legges opp til en caseoppgave vi jobber oss gjennom og har diskusjoner ut ifra gjennom dagen.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Tine Solenby