Controller i intern økonomiavdeling

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
10.11.2021
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Målsettingen med kurset er at du få god kunnskap om anerkjente rammeverk for internkontroll og hvordan disse kan anvendes på en hensiktsmessig måte i norske mellomstore virksomheter.
Del:

Dette kurset vil hjelpe deg til å utvikle systemer for å redusere driftsmessig risiko, sørge for god etterlevelse av regulatoriske krav og å lage hensiktsmessige rapporteringsrutiner.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som jobber med økonomi, regnskap, administrasjon eller ledelse i en mellomstor virksomhet, eller innehar rollen som regnskapsfører eller rådgiver for en virksomhet som har et behov å videreutvikle sine systemer og rutiner for sin løpende virksomhetsstyring.

Innhold

Kursets faglige utgangspunkt er internkontroll som en integrert del av en bedrifts kultur og strukturer.

 • Del 1: Internkontroll som fagområde
  • Hva mener vi med virksomhetsstyring?
  • De tre overordnede temaene innen internkontroll
  • Internkontroll i en ledelseskontekst
  • Internkontroll vs. samfunnsansvar og bærekraftig utvikling
 • Del 2: Fra COSO-rammeverket til virksomhetsspesifikke systemer for internkontroll
  • De fem hovedkomponentene i COSO-modellen danner et styringshjul
  • Hva kjennetegner et velfungerende kontrollmiljø?
  • Hvordan identifiserer og vurderer vi relevant risiko?
  • Utvikling og implementering av hensiktsmessige kontrollaktiviteter
 • Del 3: Driftsaspektet i internkontrollen
  • Krav til målrettet drift
  • Interne prosesser og oppfølging av produktivitet og effektivitet
  • Oppfølging av kvalitets- og leveransestandarder
  • IT-risiko
  • Styring og kontroll i IT-relaterte prosjekter
 • Del 4: Etterlevelsesaspektet i internkontrollen
  • Generiske og bransjespesifikke etterlevelsesutfordringer
  • Holdninger og verdisyn
  • Hva er viktigst, tillit eller kontroll?
  • Ansvar, myndighet og bemyndiggjøring
  • Opplæring, utvikling og incitamenter
 • Del 5: Hensiktsmessig måling og rapportering
  • Internkontroll vs. balansert målstyring
  • Hva er styringsrelevant informasjon?
  • ESG-rapportering
 • Del 6: Implementeringsutfordringer
  • Reell endringsmotstand eller bare sunn skepsis?
  • Forskjellen på å vite og å gjøre
  • Ledelse av endringsprosesser
  • Internkontroll som en kontinuerlig og kollektiv prosess

Gjennomføring

Syv timers forelesning som inkluderer gjennomgang av praktiske eksempler. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon i form av et PDF-dokument.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Autorisert regnskapsfører