Formuesskatt – mer enn bare et luksusproblem!

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
15.11.2021
09.00-16.00
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/
Formuesskatt utgjør en betydelig skattebelastning for mange. Samtidig så er det for de fleste stor forskjell på faktisk formue og skattepliktig formue.
Del:

Hva er korrekt formuesgrunnlag og hvilke feil bør unngås, eller hvilke tilpasninger kan foretas slik at formuesskatten ikke blir høyere enn nødvendig? God kjennskap til regelverket er nødvendig for å kunne bidra til et korrekt og ikke for høyt formuesskattegrunnlag.

Målgruppe

Kurset passer for regnskapsførere/revisorer/rådgivere som ønsker å lære mer om skatt for å kunne gi sine kunder best mulig rådgivningen. Kurset passer både for den som kan en del om emnet og for den som er relativt uerfaren. Det vil bli gitt en innføring i hovedregler og videre vil vi gå gjennom en rekke praktiske eksempler, fra det enkle til det mer avanserte.

Innhold

Hvem skal betale formuesskatt.

Hva er skattepliktig formue og hva regnes ikke som skattepliktig formue.

Hva er gjeld og hvilke forpliktelser regnes ikke som gjeld.

Hvordan verdsettes formuesobjektene

 • generelt om formuesfastsettelse
 • særlig om fast eiendom: Bolig, næringsbygg, kombinasjon av bolig og næringsbygg, fritidseiendom, behov for takst
 • særlig om aksjer: børsnoterte, ikke-børsnoterte, utenlandske, verdsettelse, verdsettelsestidspunkt, formuesgrunnlag innen konsern, formueskatt og utbytte, innbetalt kapital
 • litt om annen verdsettelse

Hva kan gjøres for å holde formuesgrunnlaget lavest mulig og hvilke feil er det viktig å unngå.

Forhold som kunden bør være klar over før han igangsetter skattemessig emigrasjon.

Gjennomføring

Foredrag med bruk av foiler der det særlig vektlegges praktiske og vanlige problemstillinger. De problemstillinger som gjennomgås blir belyst med en rekke eksempler. Emnene vil i stor grad bli gjennomgått ved at det først tas opp en praktisk problemstilling som en kunde kommer med, så ser vi på det aktuelle regelverk og deretter løses kundens utfordring.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Tore Fritsch
  Advokat