Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet - gi gode råd

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
25.11.2021
09.00-16.00
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Kurset er først og fremst laget for praktikere som ønsker å kunne gi verdifulle råd om hvordan fradragsreglene kan praktiseres best mulig. Vår ambisjon er at du etter å ha deltatt på kurset skal være trygg på å gi helt konkrete råd om hvordan fradragsreglene benyttes best mulig. Du skal kunne forhindre at de du rådgir opplever ubehagelige og kostbare overraskelser ved bokettersyn. Det du lærer på dette kurset skal gi seg utslag i bedriftens resultat. Skatteetaten har i den senere tid hatt fokus på velferdstiltak, kundepleie, representasjon, bevertning mv i sitt kontrollarbeid, og det er også foretatt viktige endringer i forståelsen av reglene på området. Det er derfor viktig å være à jour. På viktige områder sammenligner vi reglene om skattemessig fradrag for hhv AS og EPF og fremhever hva som kan være mest gunstig for den næringsdrivende.
Del:
 • Praktisk gjennomgang av fradragsreglene
 • Nyttig verktøy i rådgivningsarbeid
 • Hvordan praktisere fradragsreglene best mulig

Målgruppe

Kurset retter seg mot rådgivere som ønsker å være aktive i egen virksomhet eller overfor kundene i spørsmål om skattemessig fradrag for kostnader. Kurset er også viktig i forhold til å unngå kostbare resultater ved bokettersyn, idet det særlig fokuseres på grensene mot ikke fradragsberettigede kostnader. Kurset bør således også være svært relevant for revisorer og ansatte i skatteetaten som jobber med disse områdene.

Innhold

 • Hovedreglene om fradragsrett for kostnader etter skatteloven
 • Dokumentasjonskrav
 • Gjennomgang av de mest aktuelle kostnader, herunder:
  • Betaling via bank som vilkår for fradragsrett
  • Fradragsrett for hjemmekontorløsninger
   • Datautstyr mv
   • Møbler og annen innredning
   • Etablering av hjemmekontoret, tilpasning av boligen mv
   • Hva med lunsj og overtidsmat
   • Hva med utstyret når behovet for hjemmekontor reduseres eller opphører
   • Hjemmekontor og mva
  • Forholdet mellom naturalytelser og skattemessig fradrag
  • Fradrag for bilkostnader, utvalgte spørsmål
  • Velferdstiltak
   • Særlig om digitale arrangementer
    • Innkjøp av mat og drikke, underholdning, hvem kan delta osv
   • Julebord mv i mindre grupper
   • Velferdstiltak for EPF og små AS’er
  • Kundepleie, kundereiser, representasjon og bevertning
  • Telefonutgifter, internett, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester
   • Hva med smartklokker, treningsklokker osv
  • Utdanningskostnader, studiereiser
  • Behandlingsutgifter, massasje ol
  • Coaching/Personlig rådgivning
 • Nærstående-problematikk
  • Kjøp av firmahytter, leiligheter, båter osv
  • Regnskapsførers ansvar

Gjennomføring

Undervisningsformen er i utgangspunktet forelesning. De aller fleste av temaene blir illustrert gjennom praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis, uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat