Aksjeloven – ofte stilte spørsmål og nyheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
08.11.2021
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Det er gjennomført viktige endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Dette kurset fokuserer på de viktigste endringene for 2018, 2019, 2020 og 2021. Regelendringene i forbindelse med koronapandemien blir også gjennomgått.
Del:
 • Viktige endringer som en følge av koronapandemien
 • Endringer i reglene om særattestasjoner
 • Hva skal/bør autorisert regnskapsfører/advokat eller revisor gjøre i forbindelse med bekreftelse av aksjekapital
 • Mellombalanser – nye regler
 • Andre aktuelle selskapsrettslige problemstillinger med blant annet dommer og uttalelser

Målgruppe

Alle som arbeider med aksjeselskaper enten i styre eller som rådgiver, samt regnskapsfører og revisorer.

Innhold

Dette kurset setter søkelys på regnskapsførers mulighet til å bekrefte innbetalt aksjekapital, hva vedtektene bør inneholde, revisors og regnskapsførers attestasjoner, bruk av digital saksbehandling, styrets handleplikt og andre sentrale spørsmål til aksjelovgivningen. Etter kurset skal deltakerne kunne reglene om mellombalanser, utbytte, kjøp av egne aksjer mv. Kurset forteller deg hva du må kunne etter endringene i 2018, 2019, 2020 og 2021. Det fokuseres på selskapsrettslige problemstillinger og formkrav som ofte gjør seg gjeldende.

Gjennomføring

Forelesning, diskusjon og eksempler.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor