Arveoppgjør og generasjonsskifte - med eller uten arveavgift?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
23.11.2021
09.00-16.00
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Til høsten er det stortingsvalg igjen. Ender det opp med regjeringsskifte kan arveavgiften bli gjeninnført selv om Ap hevder de ikke ønsker dette. Koalisjonspartnerne og også Venstre snakker stadig høyere om arveavgift. Sikkert er det i alle fall at vi fra 2021 har fått en ny arvelov som innebærer viktige endringer man må ha kjennskap til. I tillegg kommer at 2020 og 2021 har vært spesielle år og mange tenker nok i større grad på hvordan man kan sikre familie og virksomhet på best mulig måte fremover.
Del:

Det er også mange praktiske problemstillinger som må tas hensyn til om arveoverføringer og generasjonsskifter skal bli vellykket. Med god kjennskap til regelverket og god planlegging er det imidlertid mulig å finne gode løsninger samt redusere negative effekter både av skatte-/avgiftsmessig art men ikke minst ift. å bevare familiefreden og sikre økonomien.

Dette kurset skal gi deg god oversikt over regelverket som gjelder ved gjennomføring av arveoppgjør og generasjonsskifter og gjøre det mulig å planlegge for en eventuell gjeninnføring av arveavgift.

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som ønsker å lære mer om både praktiske problemstillinger og de ulike rettsreglene som er relevante i forbindelse med arv og gaveoverføringer, samt gjennomføring av generasjonsskifte i små og mellomstore bedrifter. For å få fullt utbytte av kurset, er det en fordel om du har noe rådgivningserfaring.

Innhold

 • Hvordan kan eventuelt arveavgiften tenkes å bli
 • Ny arvelov- det viktigste nye
  • Endring av pliktdelsreglene
  • Hva med gamle testamenter
  • Overgangsregler
 • Hva er det riktige for virksomheten og familiefreden
 • Overføring i live eller ved død?
 • Generasjonsskifte av virksomheter/bedrifter
 • Aktuelle tilpasninger i forbindelse med et generasjonsskifte
 • Overføring av hytter og hus
 • Hvordan sikre giver økonomisk i fremtiden
 • Skatt (arveavgift)
 • dokumentavgift

Gjennomføring

Forelesning med praktisk tilnærming gjennom casearbeid. Mange av temaene vil bli illustrert ved bruk av praktiske eksempler hentet fra rettspraksis, uttalelse fra skattemyndighetene og foredragsholderens egen rådgivningspraksis.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Ole Morten Huseby
  Advokat