Regnskapsbistand til bedrifter i krise

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
12.11.2021
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Hva skal styret, daglig leder eller brukere av et regnskap se etter? Hva sier resultatregnskapet, hva sier trenden, hva forteller balansen og hvordan er likviditeten. Regnskapet er en historisk oppsummering, men det viktigste parameter for styring, kontroll og verdiskapning. Regnskapsbistand til bedrifter i krise er avgjørende for videre drift.
Del:

Kurset vil ta for seg styret og ledelsens ansvar, hva som bør ha fokus rundt regnskap og økonomi, hvordan lykkes med budsjett og prognoser, hvilke tiltak som kan gjøres rundt arbeidet med nøkkeltall, EK og likviditet. Målkart og målstyring, samt handlingsplan med konkrete aktiviteter vil også ha en sentral rolle.  

Kurset vil bestå av teori, praktiske råd, tips, sjekklister samt gode maler og verktøy. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med økonomi og rådgivning, samt bistår virksomheter som har utfordringer knyttet til forutsetninger for videre drift. 

Innhold

 • Ledelsens overordnede ansvar - hva gjelder av lover og regler?
 • Hvordan skape oversikt - fokus i utfordrende tider
 • Økonomisk analyse - trender - utvikling og tiltak
 • Likviditet og prognosearbeidet
 • Hvordan bygge en god handlingsplan med aktiviteter 
 • Praktiske råd, tips og sjekklister

Gjennomføring

Kurset vil bestå av teori, erfaringsutvekslinger, praktiske eksempler, samt noe case diskusjon.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Vidar Andersen
  Autorisert regnskapsfører / Partner