Budsjettering og prognoser

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
30.11.2021
09.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Det er ingen av oss som vet sikkert hva fremtiden bringer, spesielt i disse turbulente tider men vi kan gjøre antagelser basert på det vi vet i dag. Ledelsen i virksomheter har behov for å se på det økonomiske bildet fremover i tid, og gjerne etter flere forskjellige forutsetninger. Styret trenger å ha god oversikt for å ivareta deres ansvar etter bl.a. aksjeloven. Budsjetter og prognoser kan gi verdifull innsikt og forståelse for hva som venter rundt neste sving.
Del:
 • Strategisk rapportering fremover i tid
 • Forståelse for virksomhetens mål fremover
 • Forståelse for budsjetteringsprinsipper 
 • Enkle prognosemetoder basert på avvik
 • Forståelse for regresjonsanalyse
 • Viktigheten av regelmessige oppdateringer

Målgruppe

Kurset passer for deg som har dialog med ledelse og styret om fremtidsutsiktene. Det passer også for deg som ønsker å få mer innsikt i hvordan vi kan bruke historiske regnskapsdata til å lage økonomiske oversikter for fremtidige perioder.

Innhold

Kurset består av 2 deler, men delene henger sammen. Budsjetteringsdelen tar for seg metodikken for å sette opp et budsjett for virksomheten. Budsjettering er litt annerledes dersom virksomheten produserer varer, er tjenesteleverandør eller er en ren salgsorganisasjon. Vi ser på hvordan budsjettering foregår i de forskjellige områdene, salg/innkjøp/lønn/faste kostnader etc. Dette kommer i tillegg til å se på kalkyler, fastsetting av marginer, forståelse for bidrag og nullpunktsomsetningen. Vi ser også på sensitivitet og hvordan sentrale faktorer kan endre resultatene og balansen. Vi ser også på verdien av dynamisk budsjettering der vi opererer med regelmessige oppdateringer til budsjettet.   

Prognosen baserer seg gjerne på budsjettene, men kan likevel baseres på historisk utvikling. Vi ser på forskjellige prognosemodeller som raskt kan settes opp ved bruk av regneark. Vi ser også på noen grunnleggende prognosemetoder, der vi bruker avvik mellom faktiske og budsjetterte tall eller fjorårstall.

Verdien av et budsjett eller en prognose er forankret i forutsetningene og målene som ligger bak. Det er viktig at de som jobber med budsjetter og prognoser forstår disse målene, og at nye budsjetter/prognoser peker på rett vei til målet.  

Gjennomføring

Teorien bak budsjettering belyses i kurset og vi setter det i system ved å bruke det i caser som vi jobber gjennom. Vi bruker også regneark slik at det er mest mulig tilrettelagt for den måten vi budsjetterer på til vanlig. Prognosemodeller vises teoretisk, men vi legger mest vekt på å vise hvordan man selv kan lage disse ved hjelp av funksjoner i Excel. NB! For maksimal utbytte fra kurset bør deltakere ta med PC/Mac med lokal installasjon av Excel da praktisk erfaring har vist at tilgang til internett ikke bestandig fungerer under kurset.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder