!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Husleierett og merverdiavgift

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 4
  Klokke Created with Sketch.
22.11.2021
09.00-16.00
Scandic Ambassadeur Drammen
Strømsø Torg 7, 3044 DRAMMEN
www.scandichotels.no/hotell/norge/drammen/scandic-ambassadeur-drammen
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Scandic Ambassadeur Drammen
Strømsø Torg 7, 3044 DRAMMEN
www.scandichotels.no/hotell/norge/drammen/scandic-ambassadeur-drammen
For de som driver med utleie av fast eiendom henger husleierett og merverdiavgift tett sammen. Vi forklarer hovedtrekkene i husleie- og merverdiavgiftsloven og går deretter parallelt gjennom problemstillinger som kan oppstå og hvordan disse kan løses.
Del:

Vi ser på frivillig registrering, fradragsrett, utgående avgift og justeringsregler. Vi ser også på hva som er viktig for utleier, som sikkerhet for kontantstrøm, og hva som er viktig for leietaker, som kvaliteten på leieobjektet. 

Målgruppe

Heldagskurset egner seg for revisorer og regnskapsførere

Merk! For timer i Annet for revisor: Tilsvarende timer i Rettslære hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

 • Vi går igjennom regelverket knyttet til frivillig registrering
 • Inngåelse av leiekontrakt, når er en kontrakt inngått? Hvilke konsekvenser får det om det ikke er en leiekontrakt men f.eks en avtale om husleiegaranti?
 • Endringer i leieforholdet før bygget er tatt i bruk
 • Endringer i eierforholdet før bygget er tatt i bruk
 • Leietakertilpasninger, husleieloven/merverdiavgiftsloven
 • Endringer gjennom leieperioden
  • Husleieloven og avgiftsrettslige konsekvenser av:
  • Arealendringer
  • Endringer av bruk innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område
  • Mislighold av leiekontrakt
   • Manglende betaling
   • Endret bruk
   • Fremleie
  • Tomme lokaler
 • Utflytting/Utkastelse
 • Forholdet til justeringsreglene
 • Leietakers/Utleiers overtakelse av leietakertilpasninger
 • Ny leietaker

Gjennomføring

Forelesning og oppgaveløsning.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Jørgen Bull
  Partner, advokat