Hvitvaskingsreglene – hvordan oppfylle kravene i praksis?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
11.11.2021
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. Både Finanstilsynet og Regnskap Norge har nå gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket.
Del:

I dette kurset vil vi særlig fokusere på de alminneligste manglene som er avdekket, og hvor bransjen generelt har forbedringspunkter. Vi vil også se nærmere på hvordan kravene kan oppfylles på disse områdene.

Målgruppe

Kurset passer for daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige og oppdragsansvarlige i regnskapsførerforetak.

Innhold

 • Erfaringer fra Finanstilsynets kontrollvirksomhet
 • Erfaringer fra Regnskap Norges kontrollvirksomhet
 • Krav til risikovurderingen skal være virksomhetstilpasset
 • Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
 • Begrunnelse for hvorfor virksomhet, tjenester og kunder har forhøyet risiko
 • Bruk av nasjonale risikovurderinger
 • Sammenhengen mellom risikoklassifiseringen og vurderingen av enkeltkunder
 • Begrunnelse for risikoklassifiseringen av enkeltkunder
 • Identifisering av reelle rettighetshavere og PEP
 • Krav til løpende oppfølging
 • Identifisering av mistenkelige forhold
 • Krav til undersøkelser og rapportering
 • Interne kontrolltiltak
 • Lagring og oppbevaring
 • Opplæringstiltak

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med eksempler.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor