!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Ny regnskapsførerlov og GRFS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
26.11.2021
09.00-16.00
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Når den nye regnskapsførerloven trer i kraft får bransjen samtidig en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Som regnskapsfører må du ha god kjennskap til hvilke krav som stilles til deg. I dette kurset går vi gjennom de nye reglene.
Del:

Som regnskapsfører må du ha svært god kompetanse om de kravene som stilles til yrkesutøvelsen. Regnskapsførerloven og GRFS er kjernen i de reglene bransjen må forholde seg til. Det er derfor avgjørende at du setter deg inn i de nye reglene som kommer, slik at du blir i stand til å etterleve dem og på en effektiv måte levere regnskapstjenester av høy kvalitet. 

Målgruppe

Kurset passer særlig for autoriserte regnskapsførere, herunder ledere og oppdragsansvarlige, som plikter å følge regnskapsførerreglene i sin oppdragsutførelse og som må holde seg oppdatert på endringer i regelverket. Kurset passer også for andre som arbeider med ekstern regnskapsføring.

Innhold

Det nærmer seg ikrafttredelse av den nye regnskapsførerloven. Samtidig får bransjen også en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Noe blir heldigvis som før, men på en del områder er det gjort både større og mindre endringer. Det gjøres innskjerpinger på enkelte områder som er sentrale for at vi skal levere god kvalitet, mens det andre steder gjøres forenklinger som tillater mer effektive arbeidsformer og mindre byråkrati.

Kurset gjennomgår de nye reglene i sin helhet, med fokus på de områdene hvor det er materielle endringer i forhold til gjeldende regelverk.

 • Autorisasjonsplikt og begrepsbruk
 • Godkjenning og etterutdanning
 • Tilbakekall av godkjenning og straff
 • Organisering av regnskapsvirksomheten og taushetsplikt
 • Etablering, forberedelse og fortsettelse av regnskapsoppdrag
 • Utførelse og dokumentasjon av regnskapsoppdrag
 • Kvalitetskontroll på regnskapsoppdrag 

Finansdepartementet har varslet at proposisjonen kommer høsten 2021. Inntil denne foreligger vil kurset omhandle forslaget fra lovutvalget. Tilsvarende bygger gjennomgangen av GRFS på høringsutkastet. Når lovforslaget fra departementet foreligger, vil vi orientere kursdeltakerne i egen mailutsendelse om hvilke vesentlige endringer som eventuelt foreslås.

Gjennomføring

Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager