Kvalitetssikring, analyse og rapportering av regnskapsdata

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
14.12.2021
09.00-16.00
Streaming
Teams , Streaming
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Streaming
Teams , Streaming
Ledelsen i virksomheten foretar beslutninger basert på utviklingen som viser seg i regnskapene. Vår oppgave blir således å formidle informasjon av høy kvalitet slik at de har grunnlaget for gode beslutninger. Hvordan får vi kontroll over regnskapsdataene når stadig mer av regnskapsarbeidet blir foretatt av maskiner som skanner, tolker, foreslår hvordan transaksjonene skal posteres.
Del:

Kurset ser på modeller og teknikker som kan benyttes for kvalitetssikring av tallene på en rask og enkel måte.

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som ønsker å få bedre forståelse for om regnskapet formidler riktig informasjon til den som leser det. Dette vil også være en verdifull gjennomgang for den som ønsker å jobbe som rådgiver mot ledelsen i egen virksomhet eller hos en kunde.

Merk! For timer i Annet for revisor: timene kan flyttes til kategorien Verdsettelse og analyse.

Innhold

Kurset tar for seg noen sentrale metoder for analyse og kvalitetssikring av perioderegnskapet. Vi ser på måltall eller nøkkeltall som er relevante for virksomheten, for å se om våre regnskaper reflekterer disse. Dersom det er vesentlige endringer i forhold til det vi forventer etter måltall, budsjetter eller prognoser, bør vi analysere hvorfor det er en endring. Hvordan vil denne endringen påvirke virksomhetens utvikling fremover? 

Vi ser på oppbyggingen av selskapet. Er det prosjekter som ligger til grunn for virksomheten? Eller avdelinger eller andre dimensjoner der vi burde ha fokus i oppfølgingen? Hvordan kan vi kvalitetssikre disse dimensjonene slik at vi kan rapportere fornuftige tall til ledelsen og ikke minst forklare utviklingen? 

I korte trekk så forsøker vi å analysere hvor vi tjener penger og hvor vi taper penger.

 • Analyse
 • Måltall/nøkkeltall
 • Benchmarking
 • Rimelighetsvurderinger
 • Kontroll mot budsjett/prognose/historiske tall
 • Prosjektoppfølging og analyse
 • Måling av dimensjoner

Gjennomføring

Vi jobber med praktiske case for å sette teorien i system. Bruk av regneark er sentralt i kurset og det er derfor viktig at deltakere tar med PC/Mac med lokal installasjon av Excel (erfaring har vist at tilgang til internett ikke bestandig fungerer godt nok under kurset).

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder