!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Nyheter i regnskapsloven 2021

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
08.11.2021
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Regnskapsloven utgjør fundamentet for det offentlige årsregnskapet som skal sendes inn til Regnskapsregisteret, og skal gi omverdenen økonomisk informasjon om foretaket. Når det skjer endringer i regnskapsloven må derfor både kunnskap og programvare oppdateres, slik at de nye kravene kan oppfylles.
Del:

Det er vedtatt viktige endringer i regnskapsloven, som vil påvirke regnskapsavleggelsen for både små, mellomstore og store foretak. For små foretak er det særlig gjort forenklinger i noteopplysningene, men også enkelte endringer i de materielle reglene. Kurset vil særlig fokusere på endringene for små foretak, men også gjennomgå øvrige endringer.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med årsregnskap for kunder eller i bedrifter. 

Innhold

 • Bakgrunnen for endringene
 • Hva er nytt i de materielle regnskapsreglene (FoU, goodwill, vesentlighetsprinsippet mv)
 • Hva er endret i noteopplysningskravene, herunder lovendringer med lovspeil og eksempel på minimumsnoter for små foretak etter nye regler
 • Endringer i NRS 8 for små foretak
 • Krav til elektronisk innsending av noter
 • Hendelser etter balansedagen – med eller uten regnskapsmessig konsekvens
 • Opplysninger om fortsatt drift
 • Koronapandemien og kompensasjonsordninger – innvirkning på regnskapet
 • Særlig om FoU – regnskap, skatt og offentlige tilskudd
 • Årsberetning, likestilling og diskriminering
 • Samfunnsansvar, bærekraft og foretaksstyring
 • Status god regnskapsskikk/NRS generelt

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor