!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Nyheter i regnskapsloven 2021

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
17.11.2021
09.00-16.00
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken
Regnskapsloven utgjør fundamentet for det offentlige årsregnskapet som skal sendes inn til Regnskapsregisteret, og skal gi omverdenen økonomisk informasjon om foretaket. Når det skjer endringer i regnskapsloven må derfor både kunnskap og programvare oppdateres, slik at de nye kravene kan oppfylles.
Del:

Det er vedtatt viktige endringer i regnskapsloven, som vil påvirke regnskapsavleggelsen for både små, mellomstore og store foretak. For små foretak er det særlig gjort forenklinger i noteopplysningene, men også enkelte endringer i de materielle reglene. Kurset vil særlig fokusere på endringene for små foretak, men også gjennomgå øvrige endringer.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med årsregnskap for kunder eller i bedrifter. 

Innhold

 • Bakgrunnen for endringene
 • Hva er nytt i de materielle regnskapsreglene (FoU, goodwill, vesentlighetsprinsippet mv)
 • Hva er endret i noteopplysningskravene, herunder lovendringer med lovspeil og eksempel på minimumsnoter for små foretak etter nye regler
 • Endringer i NRS 8 for små foretak
 • Krav til elektronisk innsending av noter
 • Hendelser etter balansedagen – med eller uten regnskapsmessig konsekvens
 • Opplysninger om fortsatt drift
 • Koronapandemien og kompensasjonsordninger – innvirkning på regnskapet
 • Særlig om FoU – regnskap, skatt og offentlige tilskudd
 • Årsberetning, likestilling og diskriminering
 • Samfunnsansvar, bærekraft og foretaksstyring
 • Status god regnskapsskikk/NRS generelt

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager