Årsoppgjør i praksis for AS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
24.11.2021
09.00-16.00
Kristiansand
, 4604 KRISTIANSAND S
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Kristiansand
, 4604 KRISTIANSAND S
Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten!
Del:

Kurset gir kunnskap om utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding som gir deg kvalitet og lønnsomhet i leveransen. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot autoriserte regnskapsførere, revisorer, advokater, saksbehandlere fra skatteetaten og andre som utfører årsoppgjørsarbeid eller har interesse for temaet

Innhold

Kurset tar deg igjennom årsoppgjørsprosessen fra saldobalanse til ferdig skattemelding og årsregnskap. Vi går gjennom de formelle kravene til årsregnskapet, og de vanligste postene som behandles ulikt regnskapsmessig og skattemessig. Underveis viser vi praktiske løsninger i årsoppgjørsprogram for et aksjeselskap. Temaer som omhandles i kurset:

 • Regnskapsloven
 • Formelle krav til årsoppgjøret
 • Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld
 • Ikke fradragsberettigede kostnader og skattefri inntekt
 • Skattekostnad
 • Beregning og regnskapsføring av utbytte 
 • Noter
 • Cases og praktisk utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding for AS

Gjennomføring

Foreleserne vil veksle mellom teori og praktisk bruk av årsoppgjørsprogram, og benytte oppgaver som løses sammen med deltagerne i plenum.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Lars Angermo
  Autorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor
 • Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor