Bokføringsreglene - har du kontroll?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
09.11.2021
09.00-16.00
Scandic Kristiansand Bystranda
Østre Strandgate 74, 4610 KRISTIANSAND S
www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Kristiansand Bystranda
Østre Strandgate 74, 4610 KRISTIANSAND S
www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Hvilke krav stiller bokføringsloven til vår registrering, dokumentasjon og presentasjon av regnskapsopplysninger?
Del:

Kursleder vil gjennomgå relevante krav i bokføringsloven med tilhørende forskrift. Hovedfokus vil være på løpende bokførings- og dokumentasjonskrav, herunder spesifikke bransjekrav, samt periodevise avstemminger. Målet med kurset er at du som kursdeltaker skal ha god kjennskap til hva regelverket innebærer i praksis og være godt forberedt dersom kontrollmyndigheter krever innsyn i bokføringen.

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som er involvert i en virksomhets finansielle rapportering, fra bokføring og dokumentasjon av enkelttransaksjoner til endelige rapporteringer og kontrollfunksjoner. 

Innhold

 • bokføringsprinsipper
 • spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • sporbarhet
 • ajourhold
 • korrigeringer
 • kontantsalg
 • dokumentasjon
 • oppbevaring

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert revisor/Autorisert regnskapsfører