Praktisk arbeidsrett 2021 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Mange opplever å få personalansvar uten at de verken kan noe særlig om det, eller har et sterkt ønske om å lede andre. Hvordan skal de da kunne vite hvordan de skal løse alle små og store spørsmål som dukker opp i hverdagen? En del velger å løse personalsaker etter «magefølelse-prinsippet», noe som i mange tilfeller viser seg å gi svært uheldige resultater. Det er viktig både å kunne reglene og å treffe riktige beslutninger. Å ta feil valg i personalsaker, vil kunne få fatale konsekvenser både for arbeidsmiljøet og bedriften. På noen områder er det jussen som avgjør, på andre er det kanskje bare sunn fornuft og klare budskap som løser floken.
Del:

Arbeidsretten er i tillegg stadig i endring med nye regler du bør ha oversikt over dersom du vil holde deg oppdatert. 

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med personalsaker, enten du er leder med personalansvar eller du jobber i regnskapsbyrå med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

Regelendringer arbeidsrett fra og med 2021, herunder

Nye regler om egen pensjonskonto ved innskuddspensjonsordninger

Covid19-relaterte lovendringer

 • Endrede permitteringsregler
  • Innføring av arbeidsgiverperiode II ved permittering
  • Maksperioden for permitteringens lengde forlenges
 • Endringer i reglene om dagpenger 
  • Forlengelse av retten til dagpenger ved permittering
  • Fjerning av ventedager før utbetaling av dagpenger ved permittering
  • Reduksjon i kravet til minsteinntekt for å ha rett til dagpenger ved permittering
  • Videreføring av økt sats for dagpengegrunnlaget
  • Rett til feriepenger for mottakere av dagpenger i 2020 og 2021
 • Nye regler for omsorgsdager (sykt-barn-dager)
  • Antallet omsorgsdager dobles
  • Endringer i reglene om arbeidsgivers rett til å kreve legeerklæring
  • Rett til omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt

Noen viktige dommer i 2021

 • Standardklausul i arbeidsavtale er ikke tilstrekkelig for lønnstrekk (Frostating lagmannsrett 22.03.2021)
 • Terskelen for oppsigelse i prøvetiden grunnet manglende opplysninger fra arbeidstaker (Høyesterett 18. mars 2021)
 • Ugyldig endringsoppsigelse ved nedgradering av stilling for regnskapsmedarbeider (Gulating lagmannsrett 2021)

Arbeidsforholdet

 • Rekruttering og feilansettelser
 • Lønn 
 • Overtid
 • Mertid
 • Arbeidstid – gjennomsnittsberegning av arbeidstid
 • Ferie

Kommunikasjon og styring

 • Se de ansatte og gjør dem stolte
 • Klare budskap
 • Irettesettelse eller advarsel – når og hvordan

Oppfølging og endring

 • Midlertidig ansettelse 
 • Sykefravær og dødsfall
 • Omorganisering
 • Innleie av arbeidskraft

Arbeidsmiljøet

 • Overvåke de ansatte?
 • Sikkerhet – Personopplysningsloven

En verdig avslutning

 • Oppsigelse 
 • Avskjed 
 • Når de beste sier opp

Rådgivers ansvar i personalsaker

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat