!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Lønn og skatt 2021 – nyheter og aktualiteter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år. Som følge av koronapandemien ble det innført en rekke regelendringer på lønnsområdet i 2020. Noen av disse er videreført i 2021, mens andre er avviklet. Det er i tillegg innført en rekke nye ordninger i 2021 som følge av Covid19, både i reglene om permittering, dagpenger og i sykepengeordningen.
Del:

Vi har i dette kurset som målsetning å gi en oversikt, ikke bare over endringene som følge av Covid 19, men også alle vesentlige regelendringer vi har fått på lønnsområdet i 2021. Det er et vell av detaljer den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle viktige endringer og oppdateringer for 2021. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

Relevante regelendringer som følge av Covid 19, herunder

Permitteringsreglene i korte trekk

 • Varselfrist
 • Arbeidsgivers lønnsplikt
 • Ventetid ved dagpenger opphevet
 • Dagpenger 
 • Permitteringsperioden
 • Arbeidsgiverperiode II

Sykepenger og omsorgspenger

Egenmelding og legeerklæring

Skatt og korona

 • Skattefritak for nødvendige naturalytelser
 • Enslige pendlere og besøkshyppighet
 • Utenlandske arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor i Norge
 • Skattenedsettelse etter ett-års-regelen
 • Utenlandske ansatte får D-nummer på landegrensen

Ferie- og feriepenger

 • Rett til feriepenger av dagpenger
 • Spørsmål om trekkfritak i feriepenger
 • Adgang til å motsette seg ferie


Andre regelendringer

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Nye regler om egen pensjonskonto ved innskuddspensjonsordninger

Arbeidsgiveravgift

 • Kommunesammenslåing
 • Ambulerende virksomhet

Reisegodtgjørelser

 • Nye satser i Statens reiseregulativ
 • Skattedirektoratets satser

Naturalytelser

 • Ny veileder fra Skattedirektoratet
 • Skattefri aksjerabatt i arbeidsforhold
 • Endring av gavereglene
 • Skattefritak for behandling 
 • Skattefritak for influensa- og pandemivaksiner
 • Fribilletter i transportbransjen 
 • Satsene for bil, kost- og losji mv

A-meldingen

 • Rapporteringsplikt for utleggstrekk
 • Utvidet rapporteringsplikt om arbeidsforholdet, Otp-ordninger mv

Utland

 • Rapportering på RF 1199

Dommer og uttalelser

Eventuelle endringer i 2022

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat