Transaksjoner mellom nærstående

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 750,- Ansatt i medlemsbedrift: 750,- Normalpris: 1100,- *eks. mva på nettkurs og servering
Transaksjoner mellom nærstående er regulert i aksjelovens §3-8 og reiser mange spørsmål både selskapsrettslige og skatterettslige. Kurset er publisert i 2021.
Del:

Kurset forteller deg når aksjelovens § 3-8 kommer til anvendelse og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre transaksjoner mellom aksjeselskapet og nærstående på lovlig måte. Dette inkluderer en prosessbeskrivelse med eksempler, herunder revisors bekreftelse av redegjørelse som også kreves av foretak som har fravalgt revisor. Hvilke krav som stilles til redegjørelsen blir også gjennomgått. Det blir også fokusert på konsekvenser av feil og i hvilken grad selskapet er bundet av transaksjonen.

Målgruppe

Kurset passer for eksterne og interne regnskapsførere, økonomisjefer i aksjeselskaper, daglig leder og styremedlemmer i aksjeselskaper, samt revisorer og advokater.

Merk! For revisor: Tilsvarende timer i Rettslære hos regnskapsførere kan flyttes til kategorien Foretaksrett.

Innhold

 • Hvorfor har vi regelen
 • Når kommer § 3-8 til anvendelse
 • Eksempler
 • Bruk av mellombalanser
 • Styrets redegjørelse og erklæring
 • Eksempler på redegjørelser og erklæring
 • Revisors bekreftelse av styrets redegjørelse
 • Melding til Foretaksregisteret
 • Diverse spørsmål og svar

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Svein Harald Wiik
  Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor