!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Lønnstakere over landegrensene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Formålet med kurset er å gi deltakerne en god oversikt over regelverket både når det gjelder utlendinger som arbeider i Norge og norske arbeidstakere i utlandet. Årlig arbeider det ca 200.000 utenlandske arbeidstakere i Norge. (kilde forskning.no). De fleste av dem er her midlertidig i kortere eller lengre perioder. De er ansatt i norske eller utenlandske foretak. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Har du oversikt over reglene om skatteplikt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsrapportering, fast driftssted, skatteavtaler m.m på dette området? Hvilke rapporteringsregler som gjelder, registrering av utenlandske arbeids-/oppdragstakere, om ansatte skal være med i bedriftens otp-ordninger osv? I løpet av dette kurset er målet at du skal få grunnleggende og nødvendig kompetanse for riktig skattemessig og lønnsmessig behandling av utenlandsrelaterte arbeids- og virksomhetsforhold. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot interne og eksterne regnskapsførere og lønnsmedarbeidere som ønsker å være en aktiv rådgiver når det gjelder lønns- og skattemessig behandling av arbeidstakere over landegrensene. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til temaene og konkret kunnskap om regelverket på området og rapporteringsrutiner. 

Kurset passer for alle som arbeider med lønn og regnskapsføring og som bistår kunder som jobber med personer eller virksomheter som har arbeids/oppdragsforhold over landegrenser.  

Innhold

Temaer som gjennomgås i kurset:

Fast driftssted

Skatteavtaler

Forskuddstrekk

Lønnsrapporteringsplikt

 • Arbeidsgiveravgift 
 • Hovedregel 
 • Pliktig medlemskap i norsk folketrygd 
 • Unntak (EØS-avtalen og andre trygdeavtaler) 
 • Arbeidsgiveravgift til utlandet

Solidaransvar for lønn

 • Allmenngjøring av tariffavtaler
 • Ved arbeidsinnleie

Arbeid i utlandet

Arbeidstakere bosatt i Norge som arbeider i utlandet

Skatteplikt til utlandet

 • Skattenedsettelse etter ett-årsregelen
 • Pliktig medlemskap i norsk folketrygd
 • Kjøp av forsikringsordninger som dekker bortfall av norske rettigheter

Arbeidstakere bosatt i utlandet som arbeider i utlandet for norsk arbeidsgiver

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis, og konkrete bokettersyn, uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen er fyldig og er godt egnet som rådgivningsverktøy for praktikeren.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat